แจ้งย้ายที่อยู่สำนักงาน

July 29, 2019 pragma No comments exist

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2562,
บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) จะดำเนินการย้ายที่อยู่เป็น

เลขที่ 1 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 25 แยก 2 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ +6629302399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *