Networking

เราจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายทุกประเภทจากผู้ผลิตหลากหลายแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ได้แก่

  • Switches (Cisco, DELL, HP)
  • Firewalls (Cisco, Fortinet, Palo Alto)
  • Routers (Cisco, Mikrotik)
  • Wireless AP (Cisco, Unifi)

เรายินดีให้คำปรึกษาในการออกแบบและเลือกอุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมบริการติดตั้ง และบริการบำรุงรักษาระบบแบบครบวงจร