บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบงานของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการผู้ใช้ นโยบายผู้บริหาร สอดคล้องกับงบประมาณบริษัท เรามีบริการต่างๆ ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

pragma total service

Design

 • สำรวจระบบงานเดิม และความต้องการของลูกค้า
 • ให้คำปรึกษา กำหนดสเป็คอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
 • ออกแบบเครือข่าย ทั้ง Lan, Fiber optics, Wireless, Firewall ฯลฯ
 • ออกแบบระบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ การสำรองข้อมูล

Procurement

 • จำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ได้แก่

Implementation

 • งานสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด Access control
 • งานเดินสาย LAN, Fiber optics ติดตั้ง Wireless
 • งานติดตั้งและตั้งค่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ อุปกรณ์เครือข่าย
 • งานติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ อาทิ AD, webserver, fileserver, database server ทั้งบน Windows server และ Linux
 • งานย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ย้ายข้อมูล ย้ายข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนและระบบคลาวด์

Maintenance

 • งานบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
 • งานบำรุงรักษาระบบ บริการต่างๆเช่น fileserver, webserver, database server ให้สามารถให้บริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
 • งาน Outsource ดูแลระบบ IT ภายในองค์กร